Chủ nhật, 02/04/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Vấn đề sở hữu trí tuệ

GS.TS Vũ Văn Hiền - Chủ tịch HĐ cố vấn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
- 06:00, 17/03/2021

(DNTO) - Chúng ta cần coi trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với điều kiện mới của đất nước và tương thích với các quy định chung của quốc tế.

Để thúc đẩy đổi mới sáng tạo phục vụ mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước, nhân tố đặc biệt quan trọng là sở hữu trí tuệ. Sự phát triển thần kỳ của sức sản xuất xã hội luôn được chắp cánh bởi các sản phẩm trí tuệ. Việc phát minh ra điện đã thắp sáng cho cả loài người từ mấy trăm năm qua. Từ chế tạo ra các loại động cơ đốt trong đến những động cơ hiện đại đã đưa tới những đỉnh cao về chinh phục vũ trụ hoặc vượt các đại dương.

Chỉ với việc tìm ra chất kháng sinh đã cứu hàng tỷ người thoát khỏi biết bao bệnh tật. Vậy nên, càng ngày người ta càng thấy rõ, tài sản trí tuệ là loại tài sản quý giá nhất bảo đảm cho sự tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội. Kinh tế hậu công nghiệp, kinh tế tri thức, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, đô thị thông minh… là những vấn đề nóng hổi mà nhân loại đang đặc biệt quan tâm đều có cốt vật chất và nguồn lực cốt lõi là sở hữu trí tuệ.

Sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu những sản phẩm trí tuệ có tính sáng tạo, được pháp luật bảo đảm và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu. Quyền sở hữu trí tuệ là quyền của các tổ chức, cá nhân đối với tài sản trí tuệ như các phát minh sáng chế, thiết kế, nhãn hiệu thương mại, chỉ dẫn địa lý, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác giả và các quyền có liên quan.

Sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu những sản phẩm trí tuệ có tính sáng tạo, được pháp luật bảo đảm và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu.

Sở hữu trí tuệ là quyền sở hữu những sản phẩm trí tuệ có tính sáng tạo, được pháp luật bảo đảm và có khả năng mang lại lợi ích kinh tế cho chủ sở hữu.

Hoa Kỳ là nền kinh tế lớn nhất thế giới kể từ năm 1871. Thành công lớn nhất của kinh tế Hoa Kỳ xưa nay chính là không quá chú trọng vào các ngành sản xuất (chỉ chiếm 15% GDP) mà đặt trọng tâm vào kinh tế dịch vụ và kinh tế tri thức, trong đó coi khoa học công nghệ, phát minh sáng chế là khâu then chốt tạo nên sức mạnh bền vững và phát triển sáng tạo của nền kinh tế này.

Chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu, là một thế mạnh của Hoa Kỳ. Công cụ chính của Chính phủ liên bang dùng để thúc đẩy chuyển giao công nghệ là cấp thẩm quyền sở hữu trí tuệ cho những đối tượng thực hiện nghiên cứu và phát triển do Liên bang tài trợ với nguồn kinh phí dồi dào (các trường đại học, doanh nghiệp tư nhân, các nhà nghiên cứu và các chương trình dự án khác). Các nước phát triển, đặc biệt là các nước G7, các nền kinh tế mới nổi đều có hệ thống luật pháp, cơ chế, chính sách chặt chẽ về bảo hộ và thực thi sở hữu trí tuệ.

Càng ngày việc nhận thức về vai trò của sở hữu trí tuệ càng sâu sắc và xác đáng. Sở hữu trí tuệ thúc đẩy hoạt động nghiên cứu sáng tạo, đổi mới khoa học và công nghệ, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh giữa các chủ thể Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là biện pháp hữu hiệu để khuyến khích mọi tổ chức, cá nhân, đặc biệt là các trường đại học, các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp tiến hành nghiên cứu, áp dụng các công nghệ tiến bộ, tạo ra những sản phẩm mới có chất lượng và giá trị cao đáp ứng nhu cầu của xã hội và con người.

Sở hữu trí tuệ khuyến khích các hoạt động đầu tư, chuyển giao và khai thác công nghệ. Các nhà đầu tư luôn bảo đảm quyền sở hữu trí tuệ đối với nơi nhận đầu tư thông qua việc đăng ký các nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và đòi hỏi mọi công nghệ và thiết bị máy móc tiên tiến của họ không bị sao chép, làm giả, làm nhái.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế mạnh mẽ như hiện nay, sở hữu tài sản trí tuệ càng trở thành công cụ cạnh tranh quan trọng cho các cá nhân, tổ chức, các tập đoàn kinh tế cũng như mỗi quốc gia. Thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ vừa là yêu cầu, nghĩa vụ, vừa là quyền lợi nhằm giảm thiểu rủi ro trong các giao dịch thương mại về tài sản trí tuệ, đồng thời tạo nguồn thu cho Nhà nước thông qua việc cung cấp các hiệp định bảo hộ. Đó cũng là cách thức để các nước đang phát triển tiếp cận bền vững hơn với các hoạt động đầu tư, chuyển giao công nghệ và hội nhập hiệu quả.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại thế hệ mới quan trọng đòi hỏi chúng ta phải chuẩn hóa và thực hiện các cam kết trong hoạt động thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại thế hệ mới quan trọng đòi hỏi chúng ta phải chuẩn hóa và thực hiện các cam kết trong hoạt động thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới, Việt Nam đã ký kết các hiệp định thương mại thế hệ mới quan trọng như Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) và Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA)… đòi hỏi chúng ta phải chuẩn hóa và thực hiện các cam kết trong hoạt động thực thi bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.

Để phối hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội trong nước và đáp ứng nhu cầu hội nhập quốc tế, Việt Nam đã ban hành Luật sở hữu trí tuệ, quy định tương đối đầy đủ và toàn diện về quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm các chế định liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và việc thực thi các quyền đó. Hệ thống văn bản pháp luật và các chính sách điều hành của Nhà nước đã phát huy vai trò tích cực trong việc khuyến khích các hoạt động đổi mới sáng tạo, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đầu tư, kinh doanh của cả doanh nghiệp nhà nước và các nhà đầu tư nước ngoài, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Tuy nhiên, việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam vẫn còn những hạn chế. Đó là hệ thống văn bản pháp luật về sở hữu trí tuệ còn phức tạp, nhiều quy định chưa thật cụ thể rõ ràng; các sản phẩm sở hữu trí tuệ chưa được khai thác hiệu quả; các chế tài xử phạt hành chính về sở hữu trí tuệ chưa đủ mạnh, tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được khắc phục hiệu quả, gây ảnh hưởng không tốt đến hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh, tác động tiêu cực đến đời sống kinh tế - xã hội.

Để khắc phục tình trạng trên chúng ta cần coi trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với điều kiện mới của đất nước và tương thích với các quy định chung của quốc tế; chú trọng phát triển hoạt động chuyển giao công nghệ, thương mại hóa các kết quả nghiên cứu liên quan đến sở hữu trí tuệ; nâng cao nhận thức của xã hội về quyền sở hữu trí tuệ và pháp luật, chính sách về sở hữu trí tuệ; thiết lập các cơ quan chuyên trách có đầy đủ quyền hạn và năng lực thực thi để bảo đảm quy định của pháp luật sở hữu trí tuệ.

Tin khác

Thời sự - Chính trị
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn sâu sắc:
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
So với lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 93 năm qua chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất, đưa dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của nhận thức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử”.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Tháng Tám mùa thu Cách mạng mãi mãi đi vào lịch sử đất nước như một trong những bản hùng ca hào hùng nhất. 77 năm đã trôi qua, nhưng bài ca tháng Tám mãi mãi được ngân nga xao động lòng người bởi sự trọn vẹn và kỳ diệu. Đó là bản anh hùng ca sáng ngời khí phách của dân tộc Việt Nam...
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kinh tế thế giới hiện đang ẩn chứa nhiều yếu tố phức tạp đan xen, vừa có sự khởi sắc phục hồi khi sống chung với đại dịch Covid-19, vừa có những thách thức, rủi ro, bất định.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, báo chí và truyền thông nước ta lại có dịp nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với Đảng và đất nước trong tình hình mới.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Thời gian qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân rất phấn chấn, tự hào với sự đánh giá sâu sắc của GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, tiếp đó là sự khẳng định trịnh trọng trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, những câu chuyện, hình ảnh xúc động về tình người, sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ của chính quyền và người dân lại nổi lên. Một lần nữa chúng ta thấy được sự hoà quyện giữa ý Đảng và lòng dân. Một lần nữa, chúng ta hiểu sự thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đang trở thành một trong những giá trị và mục tiêu mang tính phổ quát trong đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới mà các quốc gia đang theo đuổi.
1 năm
Sự kiện - Bình Luận
Ở trong nước, nhiệm vụ giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế trong những năm qua đã thực hiện tốt và đạt được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, phía trước cũng đứng trước nhiều khó khăn phức tạp.
1 năm
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ