Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Mặc dù phải đối mặt nhiều áp lực, đặc biệt là nợ xấu, tuy nhiên tăng trưởng tín dụng của các ngân hàng được nhận định phục hồi và khởi sắc rõ rệt trong quý 4/2021- nâng kỳ vọng sẽ tiếp đà cho cho các nhà băng lạc quan với triển vọng kinh doanh trong năm 2022.
Với một đất nước nông nghiệp như Việt Nam, khu vực nông thôn được coi là "mảnh đất" tiềm năng cho phát triển dịch vụ Fintech. Việc các tổ chức tín dụng đẩy mạnh cung cấp dịch vụ tài chính cho khu vực này sẽ góp phần thực hiện hiệu quả chiến lược tài chính toàn diện quốc gia.