Thứ sáu, 22/09/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Các chuyên gia cho rằng, muốn phát triển một thị trường vốn lành mạnh, tiên tiến thì chúng ta cần có một định chế độc lập, cần một cơ quan có chức năng thanh tra, giám sát và chịu trách nhiệm để sự vận động của thị trường tài chính nói chung và thị trường vốn nói riêng mượt mà hơn.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Điện nhẹ viễn thông (mã LTC), với số tiền 100 triệu đồng.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành các quyết định xử phạt đối với Công ty cổ phần Quản lý quỹ PVI, Công ty Cổ phần Đầu tư BG Group và Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Sóc Sơn với tổng số tiền phạt 250 triệu đồng. 
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư với tổng số tiền phạt 320 triệu đồng, trong đó, Công ty Sông Đà 207 và Sông Đà 906 bị phạt tổng số tiền 185 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước khuyến cáo các nhà đầu tư cần cảnh giác, tìm hiểu kỹ thông tin khi được mời tham gia đầu tư vào các loại chứng khoán thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và các tổ chức trung gian không được pháp luật chứng khoán quy định hoặc thừa nhận.
Uỷ ban Chứng khoán nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt Công ty cổ phần Louis Capital và Công ty cổ phần Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành, tổng số tiền 245 triệu đồng vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư với tổng số tiền phạt 187,5 triệu đồng, trong đó riêng Công ty CP Đầu tư và Phát triển Bất động sản An Gia bị phạt 85 triệu đồng vì vi phạm công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư cá nhân, tổng số tiền phạt 60 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 4 nhà đầu tư với tổng số tiền 132,5 triệu đồng, vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, riêng Công ty cổ phần Tập đoàn MBG bị phạt 70 triệu đồng do công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt 4 nhà đầu tư với tổng số tiền 137,5 triệu đồng, vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, riêng Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 bị phạt 100 triệu đồng do vi phạm công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt 5 nhà đầu tư với tổng số tiền 180 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó, riêng Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh bị phạt 70 triệu đồng vì công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt 4 nhà đầu tư, với tổng số tiền 470 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán. Trong đó có ông Vũ Tiến Dương - Tổng Giám đốc Tổng CTCP Dịch vụ Tổng hợp dầu khí (PET), vì đã giao dịch ngoài khoảng thời gian Sở GDCK công bố thông tin.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư cá nhân, với tổng số tiền phạt 32,5 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt hành chính đối với 4 nhà đầu tư tổ chức, cá nhân với tổng số tiền phạt 150 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo vừa ban hành các quyết định xử phạt vi phạm hành chính 4 nhà đầu tư chứng khoán với tổng số tiền phạt 85 triệu đồng, do các vi phạm trong giao dịch chứng khoán.