Thứ năm, 01/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Trọng trách của sự nghiệp 'trồng người'

GS.TS Vũ Văn Hiền
- 09:38, 15/11/2022

(DNTO) - “Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.

Chính sự tôn vinh của cả xã hội với sự nghiệp giáo dục đã tạo ra những giá trị văn hoá tốt đẹp của Việt Nam ngàn đời văn hiến.

Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến sự nghiệp giáo dục, đào tạo, chủ trương giáo dục và đào tạo cùng với khoa học công nghệ là quốc sách hàng đầu, là động lực then chốt để phát triển đất nước. Cùng với việc đề cao vị trí, vai trò, trách nhiệm xã hội của sự nghiệp giáo dục và đào tạo, Đảng và Nhà nước ban hành nhiều chính sách thoả đáng nhằm tôn vinh, đãi ngộ, chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách và giải pháp để cải thiện mức sống, nâng cao trình độ và chất lượng đội ngũ nhà giáo.

ttxvn_ngay_nha_giao_viet_nam

Thực hiện chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước, sự nghiệp giáo dục của nước ta thời gian qua đạt được nhiều thành tựu to lớn. Chủ trương đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo được tích cực triển khai, ban đầu có hiệu quả tốt đẹp. Quy mô và mạng lưới giáo dục, đào tạo phát triển nhanh, chất lượng giáo dục được tăng lên, quản lý giáo dục có nhiều tiến bộ. Giáo dục và đào tạo ở những vùng khó khăn và đồng bào các dân tộc thiểu số được quan tâm hơn. Chương trình sách giáo khoa, giáo dục phổ thông mới được ban hành; phương pháp giảng dạy và học tập có bước đổi mới; hợp tác quốc tế về giáo dục và đào tạo ngày càng mở rộng và có hiệu quả tích cực. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục được chú trọng cả về số lượng và chất lượng. Chi đầu tư cho giáo dục và đào tạo được tăng cường. Cơ chế, chính sách cho giáo dục và đào tạo từng bước được đổi mới, đời sống của đội ngũ nhà giáo có phần được cải thiện.

Bên cạnh những thành tựu đáng ghi nhận, sự nghiệp giáo dục và đào tạo vẫn bộc lộ những yếu kém, chưa đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của xã hội. Dư luận cho thấy, ở những khâu quan trọng của công tác giáo dục và đào tạo còn những vấn đề nổi cộm. Một biểu hiện đáng quan tâm là hầu như con em các gia đình có điều kiện kinh tế, trong đó có cả các nhà giáo thường cho con đi học ở nước ngoài. Theo thống kê sơ bộ, số sinh viên đại học và học viên trên đại học ở nước ta đang học tại nước ngoài lên tới cả trăm ngàn, chi phí cho việc du học lên tới hàng tỉ USD. Đây đúng là hiện tượng không bình thường có liên quan đến niềm tin của xã hội về công tác giáo dục, đào tạo trong nước.

Vấn đề hệ trọng nhất cần xem xét là tư duy về giáo dục đào tạo, là triết lý giáo dục và mô hình giáo dục. Hiện nay chúng ta chưa định hình một cách bài bản mô hình giáo dục đặc thù của Việt Nam cũng như phương pháp giáo dục mang tính khoa học và hiệu quả của Việt Nam. Từ giáo dục mầm non đến giáo dục ở cấp học phổ thông, học sinh của ta chỉ thấy học và học, kiến thức thu được còn ít nhưng sách vở học trò thường quá nhiều, đeo nặng trên vai. Trẻ nhỏ phải được vừa học, vừa chơi, không nên bắt phải học ngày, học đêm, bài tập về nhà quá nhiều, làm mất cả  những hoạt động, vui chơi thường xuyên của tuổi thơ hiếu động.

tanghoathayco

Chương trình và nội dung sách giáo khoa cũng đang là vấn đề cần được xem xét. Cần áp dụng mọi giải pháp kiên quyết nhất để xóa bỏ tình trạng dạy thêm học thêm tràn lan như gánh nặng đối với cả học sinh và các bậc phụ huynh. Cần tránh sự áp đặt những bài giảng mẫu, những khuôn sáo mẫu của giáo viên làm mất tư duy sáng tạo của các em nhỏ.

Công tác đào tạo đại học và sau đại học cũng xuất hiện nhiều vấn đề đáng quan tâm. Trong khi một số trường đại học nước ta đã sánh vai với các trường tiên tiến trên thế giới, thì có không ít trường đại học chất lượng đào tạo kém. Dư luận vừa qua đã phê phán mạnh mẽ về một số cơ quan đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ với cách làm cẩu thả, thiếu khoa học.

Để khắc phục những hạn chế đó, giải pháp căn cơ là phải đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới từ quan điểm tư tưởng chỉ đạo đến mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục, đổi mới ở tất cả các cấp học, ngành học, sao cho sau hành trình qua các cấp học, học sinh của chúng ta phát huy được tố chất thông minh của người Việt, tự tin, năng động, sáng tạo, đáp ứng nhu cầu về nguồn lực chất lượng cao cho công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Khi giáo dục và đào tạo được xác định là quốc sách hàng đầu, thì việc “tôn sư trọng đạo” cần được phát huy và thực hiện bằng những cơ chế, quyết sách cụ thể và được cả xã hội quan tâm như một lẽ đương nhiên.

Thấm đượm lời dạy của Bác Hồ vĩ đại “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người” càng cho thấy rõ “trồng người” là sự nghiệp rất vinh quang, cao cả và trọng trách của các nhà giáo là vô cùng lớn lao.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, chúng ta dành sự tôn vinh và tri ân sâu sắc đối với các nhà giáo, đội ngũ tiên phong trong “sự nghiệp trồng người”.

Tin khác

Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại và giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong 37 năm đổi mới vừa qua, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh toàn diện.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trước tình hình mới, để giữ vững độc lập, tự chủ trong khi thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn sâu sắc:
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
So với lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 93 năm qua chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất, đưa dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của nhận thức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử”.
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.
9 tháng
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ