Thứ năm, 01/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

  • Click để copy

Vang mãi bài ca thống nhất

GS. TS. Vũ Văn Hiền - Chủ tịch Hội đồng cố vấn Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
- 06:00, 30/04/2021

(DNTO) - Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng nhận rõ hơn vị trí và ý nghĩa đặc biệt của nó.

Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một sự kiện chính trị như thế.

46 năm đã trôi qua càng cho ta củng cố niềm tin vững chắc khi khẳng định rằng ngày 30/4/1975 không chỉ là mốc son chói sáng trong lịch sử hào hùng của dân tộc ta, mà thực sự còn là một kỳ tích lịch sử, viết nên bài ca thống nhất với giai điệu tuyệt vời không bao giờ quên.

Giây phút lịch sử ngày thống nhất đất nước 30/4/1975. Ảnh:TL.

Giây phút lịch sử ngày thống nhất đất nước 30/4/1975. Ảnh:TL.

Sự kì diệu của chiến thắng vang dội địa cầu này được tạo ra bởi các yếu tố sau:

Một là, sự chuẩn xác đến lạ kỳ trong việc nhận định thời cuộc để định hướng chiến lược của Trung ương Đảng ta. “Trông Bắc, trông Nam, trông cả địa cầu”, “biết người, biết ta”, nhận định đánh giá đúng tình hình đã là một nửa của thắng lợi. Có thể nêu những dẫn chứng cụ thể cho thắng lợi nhận định tuyệt vời và chỉ đạo chuẩn xác của Trung ương Đảng ta. Ngay sau ngày Hiệp lực Paris có hiệu lực, Bộ Chính trị Đảng Lao động Việt Nam đã dự báo hai khả năng: Khả năng thứ nhất là hòa bình được duy trì, hiệp định được thực hiện từng bước và phong trào cách mạng miền Nam có điều kiện phát triển những bước tiến. Khả năng thứ hai là chiến tranh sẽ tiếp tục do âm mưu chiến lược của Mỹ cố bám giữ khu vực Đông Dương và do bản chất phản động, ngoan cố của Mỹ và tập đoàn thống trị tư sản mại bản. Thực tế tình hình phát triển theo khả năng thứ hai. Tháng 10/1973, Hội nghị Trung ương lần thứ 21 (Khóa III) đã khẳng định con đường cách mạng miền Nam vẫn là con đường bạo lực cách mạng. Bất kể trong tình hình nào, ta càng phải nắm vững thời cơ, giữ vững đường lối chiến lược tiến công và chỉ đạo linh hoạt để đưa cách mạng miền Nam tiến lên. Tháng 10 và Tháng 12/1974, tập thể Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương đã họp hai lần, thống nhất quyết tâm chiến lược và thông qua kế hoạch chiến lược giải phóng miền Nam trong thời gian 2 năm 1975-1976. Một phương án quyết tâm cao và chuẩn xác được đưa ra: Nếu thời cơ đến thì lập tức giải phóng miền Nam trong năm 1975.

Hai là, sự tài tình trong việc nắm bắt và tận dụng thời cơ, phát động tổng tấn công đúng lúc, đánh đúng điểm yếu, tạo thế thần tốc để chiến thắng trọn vẹn. Thời cơ chỉ xuất hiện trong một thời gian ngắn, được ví như mũi tên bay hoặc nhanh hơn, như một tia chớp. Vào nửa cuối năm 1974, ở miền Nam, cuộc chiến tranh cách mạng của quân và dân ta chống lại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” đã giành được những thắng lợi hết sức quan trọng. Thế và lực của ta đang mạnh lên, lực lượng của Ngụy quân, Ngụy quyền suy yếu rõ rệt. Trong khi đó nội bộ nước Mỹ đang lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng. Trước bối cảnh như vậy, cuộc tổng tấn công được mở đầu từ ngày 4/3/1975 bằng ba đòn chiến lược: Chiến dịch Tây Nguyên nhử đòn bằng đột phá đánh chiến Buôn Ma Thuột, giải phóng Tây Nguyên. Chiến dịch giải phóng Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh giải phóng Sài Gòn – Gia Định, kết thúc vào ngày 30/4/1975.

Thứ ba, sự hoàn hảo và trọn vẹn của thắng lợi. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công mùa Xuân 1975 không thể hoàn hảo và trọn vẹn hơn. Trong một thời gian ngắn chỉ 58 ngày đêm, với khí thế cách mạng dâng trào như nước vỡ bờ, cuộc Tổng tấn công đã giải quyết hai mục tiêu cơ bản và phức tạp: “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào”, đánh thắng thêm một đế quốc to là Mỹ, thống nhất đất nước, đưa giang sơn thu về một mối, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Điều kỳ diệu là cuộc tổng tấn công nổ ra như sấm sét, như bão táp mà ít bị tổn thất, thành phố Sài Gòn hầu như còn nguyên vẹn. Ảnh:TL.

Điều kỳ diệu là cuộc tổng tấn công nổ ra như sấm sét, như bão táp mà ít bị tổn thất, thành phố Sài Gòn hầu như còn nguyên vẹn. Ảnh:TL.

Do được chuẩn bị lực lượng một cách chu đáo, cả trong chiến trường miền Nam và tiềm năng của miền Bắc, lại được sự ủng hộ to lớn của các nước bạn bè và nhân dân yêu chuộng hòa bình trên toàn thế giới, đặc biệt là phát động tấn công và nổi dậy đúng lúc, tổ chức chỉ huy các chiến dịch năng động, sáng tạo với sức mạnh và khí thế áp đảo, thần tốc, chúng ta đã giành được thắng lợi trọn vẹn. Điều kỳ diệu là cuộc Tổng tấn công nổ ra như sấm sét, như bão táp mà ít bị tổn thất, thành phố Sài Gòn hầu như còn nguyên vẹn. Không chỉ có thế, thắng lợi của cuộc Tổng tấn công 1975 là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chặt đứt xiềng xích của chủ nghĩa thực dân kiểu mới, đóng góp quan trọng cho phong trào độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên toàn thế giới.

Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng nhận rõ hơn vị trí và ý nghĩa đặc biệt của nó. Thắng lợi của cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975 giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước là một sự kiện chính trị như thế.

Tin khác

Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. Những yếu tố quan trọng có tính quyết định cho sự thành công đó chính là thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử của sự nghiệp đổi mới và của đường lối đối ngoại, mở cửa hội nhập quốc tế.
3 tuần
Sự kiện - Bình Luận
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng thấy rõ hơn và nhận thức sâu sắc hơn về ý nghĩa trọng đại và giá trị vững bền của sự kiện đó. Chiến thắng 30 tháng Tư năm 1975 là sự kiện chính trị đặc biệt như thế.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong 37 năm đổi mới vừa qua, cùng với việc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế đã được triển khai chủ động, tích cực, toàn diện, đồng bộ và đạt được những kết quả quan trọng trên nhiều mặt. Được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, hội nhập kinh tế quốc tế được đẩy mạnh toàn diện.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trước tình hình mới, để giữ vững độc lập, tự chủ trong khi thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng hơn, vấn đề quan trọng hàng đầu là phải bảo vệ vững chắc lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước và nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, tạo môi trường hòa bình và điều kiện thuận lợi để phát triển đất nước.
1 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Mãi mãi giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta tiếp tục giành thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp đổi mới, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, đưa đất nước ta thành nước phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Trong cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh”, GS.TS, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ dẫn sâu sắc:
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
So với lịch sử dựng nước, giữ nước hàng nghìn năm của dân tộc, 93 năm qua chỉ là một giai đoạn ngắn, nhưng đó là những năm tháng hào hùng, đẹp đẽ nhất, đưa dân ta từ bóng tối ra ánh sáng, từ kiếp nô lệ thành người tự do, từ đói nghèo lạc hậu đến cuộc sống ngày càng hạnh phúc, ấm no.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Với ý chí quật cường, dũng cảm, trong 12 ngày đêm, quân và dân miền Bắc đã đánh bại bọn “giặc trời”, bắn rơi 81 máy bay các loại, trong đó có 34 máy bay B-52. Đây được coi là một kỳ tích vô cùng hiển hách, là bản hùng ca có ý nghĩa to lớn đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Trong suốt hành trình lịch sử 92 năm qua, Đảng ta luôn kết hợp một cách nhuần nhuyễn những nhiệm vụ đối nội, phát triển đất nước với phục vụ đối ngoại. Những thành công trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là môi trường thuận lợi và là điều kiện, tiền đề vững chắc cho công tác đối ngoại.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
“Tôn sư, trọng đạo” là một trong những truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam. Người Việt Nam từ già đến trẻ đều gọi các giáo viên là “Thầy”. “Nhất tự vi sư, bán tự vi sư”, một chữ cũng là Thầy và nửa chữ cũng là Thầy.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Kỷ niệm 105 năm kể từ thắng lợi của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười vĩ đại là dịp chúng ta thấu hiểu sâu sắc hơn những giá trị to lớn và bài học từ cuộc cách mạng này.
6 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lý luận là sản phẩm của sự phát triển cao của nhận thức, đồng thời thể hiện như là trình độ của nhận thức. Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Lý luận là sự tổng kết những kinh nghiệm của loài người, là tổng hợp những tri thức về tự nhiên và xã hội tích trữ lại trong quá trình lịch sử”.
7 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Hơn 35 năm qua, công cuộc đổi mới đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên.
9 tháng
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ