Thứ năm, 01/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Theo đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam, tất cả các chính sách hỗ trợ hầu như đã triển khai nhưng khả năng tiếp cận tín dụng của doanh nghiệp vẫn rất khó trăm bề. Theo đó, để tạo thuận lợi cho tiếp cận nguồn vốn, các ngân hàng có thể linh hoạt cho vay những gói tín dụng nhỏ.
Start-up 9 tháng
Đội ngũ mentor (cố vấn), tư vấn viên còn thiếu khiến lượng startup Việt Nam tuy nhiều nhưng vẫn chưa thể lớn mạnh. Nhiều startup có ý tưởng tốt nhưng khó triển khai thành công vì không có người dẫn dắt.
'Đừng cầu nguyện những ngày truyền thống sẽ quay trở lại. Không có ngày đó nữa…', bà Nguyễn Phi Vân, chuyên gia nhượng quyền đã nhấn mạnh với các doanh nghiệp nhỏ và vừa cần phải chấp nhận thực tế này, và phải nhanh chóng định hướng mô hình kinh doanh mới thông qua việc chuyển đổi số.