Thứ bảy, 03/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Hiệp hội doanh nghiệp từ châu Âu cho đến Hoa Kỳ, Nhật Bản… đều đặt nhiều kỳ vọng về tăng trưởng kinh tế Việt Nam, nhưng con số đầu tư tư nhân trong 2 tháng đầu năm vẫn chưa khởi sắc.
Theo Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA), điều chỉnh quy hoạch là việc lớn cần xem xét kỹ lưỡng, tránh để xảy ra “tệ nạn” lập quy hoạch, hoặc điều chỉnh quy hoạch bị chi phối bởi các “nhóm lợi ích xấu” hoặc “các doanh nghiệp thân hữu, sân sau”.