Thứ sáu, 22/09/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

CPTPP là thị trường lớn thứ hai về nhập khẩu tôm của Việt Nam sau Mỹ, chiếm 25% tổng giá trị xuất khẩu tôm của Việt Nam đi các thị trường. Tính tới tháng 11 năm nay, xuất khẩu tôm Việt Nam sang khối thị trường CPTPP ước đạt 905,2 triệu USD, giảm 0,2% so với cùng kỳ.
Sau 2 năm thực thi Hiệp định CPTPP, mặc dù xuất khẩu Việt Nam sang 2 quốc gia đã phê chuẩn hiệp định là Canada và Mexico đã tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng tỉ lệ doanh nghiệp sử dụng ưu đãi thuế quan từ hiệp định này vẫn rất thấp.
Các doanh nghiệp trong nước vẫn chưa thể "chạm" hết những lợi ích mà Hiệp định Đối tác toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), mang lại, một phần do tác động của đại dịch Covid-19, một phần do các doanh nghiệp vẫn chưa chịu "dọn mình" để thích ứng.