Thứ ba, 21/03/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Mục tiêu của BUILD-IT là tạo ra nền giáo dục STEM dài hạn, chất lượng cao, có tính bền vững. Việc gia tăng quy mô của các chương trình mong muốn hoặc đã đạt được kiểm định và công nhận quốc tế là một phần của kế hoạch này.
Dự án “Thúc đẩy hợp tác Trường Đại học - Doanh nghiệp thông qua đổi mới và công nghệ” (BUILD-IT) do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USAID tài trợ, vừa được Đại học bang Arizona và Trường Đại học Lạc Hồng phối hợp tổ chức vào ngày 15/12.