Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Năm 2022, một số ngành hàng xuất khẩu có tiềm năng, trọng tâm sẽ được thiết kế các hoạt động xúc tiến thương mại phù hợp, nhằm tận dụng tối đa các FTA, giúp hàng hóa Việt Nam tiến sâu hơn chuỗi giá trị toàn cầu.
Việt Nam mong muốn Hội đồng Giám đốc Trung tâm ASEAN – Nhật Bản tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp ASEAN phát triển thương hiệu, vận hành logistics và tiếp cận cơ cơ hội kinh doanh thương mại với thị trường Nhật.
Việt Nam đang có cơ hội tốt để tăng cường quảng bá thương hiệu quốc gia, thương hiệu sản phẩm khi ‘quyền lực mềm’ thăng hạng, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nhận định.