Doanh Nhân Trẻ
Chủ nhật, 28/11/2021

Doanh Nhân Trẻ

Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đa cực hóa về trật tự chính trị, đa dạng hóa về phát triển văn hóa, tin học hóa trong đời sống xã hội, gia tăng hóa sự gắn kết, phụ thuộc vào nhau và chuyển hóa lẫn nhau.
Trong hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19, những câu chuyện, hình ảnh xúc động về tình người, sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ của chính quyền và người dân lại nổi lên. Một lần nữa chúng ta thấy được sự hoà quyện giữa ý Đảng và lòng dân. Một lần nữa, chúng ta hiểu sự thiêng liêng của hai tiếng “đồng bào”.
Tầm vóc trí tuệ của Đảng ta và nhân dân ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo, đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được khẳng định và củng cố vững chắc, nhất là sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đang trở thành một trong những giá trị và mục tiêu mang tính phổ quát trong đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới mà các quốc gia đang theo đuổi.
Thế giới đã bước sang thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XXI với nền văn minh rực rỡ nhưng cũng ngổn ngang những vấn đề gay gắt mang tính toàn cầu. Nó chứa đựng trong mình cả niềm vui và sự bất hạnh, cả nụ cười và nước mắt, cả hạnh phúc và lo toan.
Một trong những nội dung quan trọng nhất và cũng là mục tiêu cốt yếu nhất để quản trị xã hội là bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Ở trong nước, nhiệm vụ giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế trong những năm qua đã thực hiện tốt và đạt được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, phía trước cũng đứng trước nhiều khó khăn phức tạp.
Báo chí cách mạng Việt Nam là công cụ phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của Đảng, chịu trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân, đây là nguyên tắc bất di bất dịch trong hoạt động báo chí ở Việt Nam.
Không chỉ thực hiện tốt chức năng biểu dương, phê phán, phản biện, báo chí truyền thông còn dẫn dắt dư luận để cộng đồng xã hội cùng vào cuộc và thúc đẩy các giới chức lãnh đạo ở các nước và tổ chức quốc tế có hành động kịp thời để khắc phục hậu quả do các vấn đề toàn cầu gây ra.
Nguồn lực phát triển xã hội là vấn đề quan trọng, cần thiết hàng đầu đối với sự phát triển của mọi thời đại, mọi quốc gia, dân tộc. Đó chính là yếu tố đầu vào cho sự phát triển do con người và thiên nhiên tạo ra.
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng nhận rõ hơn vị trí và ý nghĩa đặc biệt của nó.
Công cuộc đổi mới 35 năm qua đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên. Chính vì thế, mọi biểu hiện của đổi mới luôn được nhiều người chăm chú theo dõi, phân tích, đánh giá, nhận định.
Mấy năm gần đây, dư luận rất lo ngại, thậm chí rất bối rối về một số hiện tượng thực thực hư hư rộ lên ở nơi này nơi khác trên đất nước ta như: Có thể tìm được hài cốt thất lạc bằng cách điều khiển từ xa; có thể chữa khỏi bách bệnh bằng trường sinh học và cả bằng cúng bái...
Chúng ta cần coi trọng việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ phù hợp với điều kiện mới của đất nước và tương thích với các quy định chung của quốc tế.
Công tác đối ngoại và hội nhập kinh tế quốc tế được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, được đẩy mạnh toàn diện trong quá trình đổi mới đất nước.
Đảng ta xác định: Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nền kinh tế vận hành đầy đủ, đồng bộ theo các quy luật của kinh tế thị trường đồng thời bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng giai đoạn phát triển của đất nước.
Văn minh nhân loại đã có những bước tiến khổng lồ nhưng loài người cũng đang phải đối mặt với những nguy cơ khủng khiếp. Đó là những thảm họa thiên nhiên như động đất, sóng thần, biến đổi khí hậu, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng năng lượng, nguồn nước, thiên tai, dịch bệnh.
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ
Từ thực tiễn khách quan, với tư duy sáng tạo được chắp cánh bằng khoa học công nghệ, nhất là thành tựu tuyệt vời của Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, kinh tế tuần hoàn được định hình với nhiều mô hình độc đáo có hiệu quả cao. Nhiều quốc gia trên thế giới đang ứng dụng mạnh mẽ kinh tế tuần hoàn.
Nền kinh tế Việt Nam đã đứng vững và phát triển trước những thách thức to lớn từ các cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và nhất là trong đại dịch Covid-19.
Việt Nam thênh thang đường lớn bước vào năm mới của thập niên thứ ba, thế kỷ XXI với tư thế tự tin, sinh lực dồi dào và tràn đầy bản lĩnh.
Việt Nam đã chứng tỏ là một đất nước an toàn, một đất nước hạnh phúc. Bất ngờ rằng “nhờ” Covid-19 mà Việt Nam “lộ” ra những điểm mạnh ít ai để ý tới.