Doanh Nhân Trẻ
Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Multimedia
Ngày 8/4, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2022 – 2025.
1 tháng
Thời sự - Chính trị
Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng, báo chí và truyền thông nước ta lại có dịp nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình với Đảng và đất nước trong tình hình mới.
3 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn mà ta thường gọi là vấn đề tam nông luôn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự ổn định và phát triển kinh tế-xã hội; là vấn đề có tính chiến lược trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự nghiệp cách mạng của Đảng ta.
3 tháng
Doanh nhân - Doanh nghiệp
Trước bối cảnh dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, việc đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cho đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là các chủ doanh nghiệp trẻ bắt đầu khởi nghiệp tại tỉnh Quảng Bình sẽ là nền tảng quan trọng để góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2025.
4 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Đất đai là cương vực, lãnh thổ thiêng liêng, là không gian sinh tồn của dân tộc, quốc gia và muôn đời các thế hệ con Lạc, cháu Rồng. Đất đai cũng là tài sản quý giá nhất của đất nước và mãi mãi là nguồn lực quan trọng hàng đầu để phát triển bền vững.
5 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Chúng ta đang sống trong một thế giới toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đa cực hóa về trật tự chính trị, đa dạng hóa về phát triển văn hóa, tin học hóa trong đời sống xã hội, gia tăng hóa sự gắn kết, phụ thuộc vào nhau và chuyển hóa lẫn nhau.
8 tháng
Sự kiện - Bình Luận
Lòng dân là một giá trị cao quý nhất, hào hùng nhất, quan trọng nhất và kỳ diệu nhất trong đời sống xã hội. Lòng dân là thước đo quang minh, chính đại, người có đóng góp cống hiến sẽ được ghi nhận, người tự tu dưỡng để bỏ được thói hư tật xấu cũng sẽ được bao dung.
9 tháng
Tầm vóc trí tuệ của Đảng ta và nhân dân ta trong quá trình tìm tòi sáng tạo, đưa đất nước ta thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, tiến lên chủ nghĩa xã hội ngày càng được khẳng định và củng cố vững chắc, nhất là sau 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước.
Vấn đề phát triển bền vững, sáng tạo, bao trùm đang trở thành một trong những giá trị và mục tiêu mang tính phổ quát trong đời sống kinh tế - xã hội toàn thế giới mà các quốc gia đang theo đuổi.
Thế giới đã bước sang thập kỷ thứ 3 của thế kỷ XXI với nền văn minh rực rỡ nhưng cũng ngổn ngang những vấn đề gay gắt mang tính toàn cầu. Nó chứa đựng trong mình cả niềm vui và sự bất hạnh, cả nụ cười và nước mắt, cả hạnh phúc và lo toan.
Một trong những nội dung quan trọng nhất và cũng là mục tiêu cốt yếu nhất để quản trị xã hội là bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội.
Ở trong nước, nhiệm vụ giữ vững độc lập tự chủ trong hội nhập quốc tế trong những năm qua đã thực hiện tốt và đạt được những kết quả tốt đẹp. Tuy nhiên, phía trước cũng đứng trước nhiều khó khăn phức tạp.
Nguồn lực phát triển xã hội là vấn đề quan trọng, cần thiết hàng đầu đối với sự phát triển của mọi thời đại, mọi quốc gia, dân tộc. Đó chính là yếu tố đầu vào cho sự phát triển do con người và thiên nhiên tạo ra.
Có những sự kiện lịch sử diễn ra như một tất yếu, như có sự sắp đặt của tạo hóa, càng thêm thời gian càng nhận rõ hơn vị trí và ý nghĩa đặc biệt của nó.
Công cuộc đổi mới 35 năm qua đã thực sự gắn bó với vận mệnh dân tộc, vận mệnh đất nước, gắn bó với mỗi người chúng ta và được bạn bè quốc tế quan tâm đến như một lẽ đương nhiên. Chính vì thế, mọi biểu hiện của đổi mới luôn được nhiều người chăm chú theo dõi, phân tích, đánh giá, nhận định.
Mấy năm gần đây, dư luận rất lo ngại, thậm chí rất bối rối về một số hiện tượng thực thực hư hư rộ lên ở nơi này nơi khác trên đất nước ta như: Có thể tìm được hài cốt thất lạc bằng cách điều khiển từ xa; có thể chữa khỏi bách bệnh bằng trường sinh học và cả bằng cúng bái...