Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

UBND TP Hà Nội cho biết, thời gian tới, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và người lao động sẽ có cơ hội tiếp cận gói tín dụng 1.050 tỷ đồng để phục hồi sản xuất, thông qua các chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp mà chính quyền Hà Nội triển khai.