Chủ nhật, 28/05/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Theo Tổng cục Thống kê, 2 tháng đầu năm 2023, cả nước có 51,4 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung 8 tháng năm 2022, cả nước có 149.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động tiếp tục lập đỉnh, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, cho thấy kinh tế Việt Nam có những tín hiệu khởi sắc.
Trong tháng 10, cả nước có 4.304 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 29,8% so với tháng trước và giảm 14,7% so với cùng kỳ năm 2020.
7 tháng qua, có gần 79.700 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 25,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Tổng cục Thống kê vừa công bố, trong 7 tháng đầu năm, cả nước có gần 80.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2020.
Báo cáo của Tổng cục thống kê cho biết, trong 6 tháng đầu năm đã ghi nhận hơn 70.000 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động và đóng cửa. Trung bình mỗi tháng có 11.700 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường (tương đương gần 400 doanh nghiệp/ngày).
Trong năm tháng đầu năm 2021, có 59,8 nghìn doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn, ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể và hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Trung bình mỗi tháng có gần 12.000 doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường.