Thứ bảy, 02/12/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

"Trên cơ sở đánh giá kết quả đạt được của giải pháp giảm thuế VAT 2%, việc tiếp tục thực hiện giảm thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2024 nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân là cần thiết. Dự kiến giảm thu ngân sách nhà nước khoảng 25 nghìn tỉ đồng", Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc nói.
Theo đại biểu Quốc hội, việc áp thuế tối thiểu toàn cầu 15% sẽ mang lại cơ hội mới như tăng thu ngân sách 14.600 tỷ đồng từ phần thu thuế bổ sung... Tuy nhiên, muốn giữ chân "đại bàng", cần xem xét có chính sách ưu đãi nhất là vấn đề về hỗ trợ tài chính trực tiếp để hút đầu tư.
Báo cáo trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết ngân sách rất khó khăn, giờ chỉ chờ vào tiết kiệm chi và một số khoản, khoảng 14.620 tỷ đồng.
Bộ trưởng Bộ Tài chính và lãnh đạo bộ này đã làm việc, chỉ đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HoSE để cùng đưa ra giải pháp khắc phục sự cố.