Thứ ba, 27/02/2024

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Nếu đời người được tính bằng trăm năm thì chúng ta đã dành hết hai mươi năm đầu để đi học. Hai mươi năm đó, chúng ta ở trường nhiều hơn ở nhà, tiếp xúc với thầy cô giáo nhiều hơn cha mẹ. “Tôn sư trọng đạo” đã trở thành đạo lý, thành truyền thống, thành hệ giá trị xã hội không bao giờ thay đổi của người Việt, cho dù xã hội có hiện đại đến đâu.