Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Multimedia 3 tháng
Gần đây, Huy Nguyễn được cộng đồng blockchain Việt Nam nhắc tới nhiều với những nỗ lực cống hiến, truyền cảm hứng tạo ra sản phẩm công nghệ có giá trị cho cộng đồng.