Thứ ba, 21/03/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Mục tiêu của BUILD-IT là tạo ra nền giáo dục STEM dài hạn, chất lượng cao, có tính bền vững. Việc gia tăng quy mô của các chương trình mong muốn hoặc đã đạt được kiểm định và công nhận quốc tế là một phần của kế hoạch này.