Doanh Nhân Trẻ
Chủ nhật, 28/11/2021

Doanh Nhân Trẻ

Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện về việc đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trong mùa bão lũ.