Doanh Nhân Trẻ
Thứ hai, 25/10/2021

Doanh Nhân Trẻ

Dẫu chỉ nói được vài từ tiếng Việt, nhưng hơn ai hết, bệnh nhân người nước ngoài đang điều trị tại Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TP.HCM hiểu rằng, cuộc sống của mình đã được giành giật lại một cách cam go, với sự nỗ lực xuyên ngày đêm của các chiến sĩ áo trắng.