Thứ sáu, 02/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Tốt nghiệp cử nhân Luật, thay vì chọn con đường trở thành luật sư hay công tác trong các lĩnh vực tư pháp, anh Nguyễn Hữu Nhơn lại chọn rẽ sang con đường kinh doanh về nông thôn lập nghiệp với nghề nuôi ốc buơu đen và trồng nấm linh chi, và trở thành một doanh nhân trẻ thành công.