Thứ sáu, 22/09/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, việc triển khai Luật Quy hoạch là nhiệm vụ chính trị quan trọng của các cấp chính quyền, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy.
"Đối với các dự án đầu tư lớn, thực hiện trong thời gian dài, các nhà đầu tư luôn đòi hỏi tính ổn định của môi trường pháp lý... Rủi ro pháp lý cao đang khiến hoạt động đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp kém thuận lợi", ông Nguyễn Minh Đức, chuyên gia pháp chế, Ban Pháp chế (VCCI) nhấn mạnh.
Thủ tướng yêu cầu tiếp tục thực hiện phân cấp, phân quyền trong công tác quy hoạch, trên tinh thần tăng cường trách nhiệm tất cả các cấp và cá thể hóa trách nhiệm.