Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Xăng RON95-III ở mức giá 24.360 đồng/lít, xăng Ron92 là 23.595 đồng/lít, đều tăng hơn 400 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.
Tại kỳ điều chỉnh lần này, giá xăng dầu các loại tiếp tục tăng trung bình trên 600 đồng/lít, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu không chi.
Bắt đầu từ chiều 25/12, giá xăng dầu các loại đồng loạt tăng, xăng Ron 95 tăng 494 đồng/lít, xăng Ron 92 tăng 468 đồng/lít.
Sau 5 lần tăng giá liên tiếp, bắt đầu từ chiều 25/11, giá xăng dầu quay đầu giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 752 đồng/lít, RON 95 giảm 1.094 đồng/lít.
Giá xăng E5 RON 92 tăng 1.430 đồng/lít; xăng RON 95 tăng 1.460 đồng/lít. Giá các loại dầu cũng tăng cao, bắt đầu từ chiều nay 26/10.
Giá xăng dầu trong nước tiếp tục leo thang theo đà tăng giá chung của giá xăng dầu thế giới. Mức tăng giá dao động từ 548 đồng/lít đến 628 đồng/kg, bắt đầu từ chiều 25/9.
Xăng dầu các loại đồng loạt giảm từ 350 đồng/kg đến 607 đồng/lít, bắt đầu từ 15g chiều nay 26/8.
Xăng E5RON 92 tăng 850 đồng/lít, trong khi xăng Ron95 tăng tới 867 đồng/lít, bắt đầu từ 15g ngày 12/7.
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 587 đồng/lít đến 674 đồng/lít so với giá hiện hành, bắt đầu từ 15g ngày 11/6.
Ở kỳ điều chỉnh giá lần này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được chi mạnh, từ 37 đồng - 1.782 đồng để đảm bảo giá xăng, dầu giữ ổn định so với 2 tuần trước.
Ron95 chạm mức 19.531 đồng/lít. Giá xăng, dầu trong nước tiếp tục tăng từ 256 đồng/lít đến 438 đồng/lít, áp dụng từ 15g ngày 12/5.
Xăng dầu tiếp tục đà giảm giá nhẹ, xăng Ron92 giảm 45 đồng/lít, dầu diesel giảm 102 đồng/lít sau những lần tăng giá kỉ lục.
Giá xăng dầu tiếp tục leo thang, tăng từ 558 đồng/lít tới 797 đồng/lít, bắt đầu từ chiều 12/3.
Giá các loại xăng dầu trong nước tiếp tục tăng mạnh lần thứ 6 liên tiếp, bắt đầu từ 15g ngày 25/2
Giá xăng, dầu trong nước tiếp tục đà tăng từ 340 - 395 đồng/lít, bắt đầu từ 15g ngày 21/6.