Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Sau 5 lần tăng giá liên tiếp, bắt đầu từ chiều 25/11, giá xăng dầu quay đầu giảm. Xăng E5 RON 92 giảm 752 đồng/lít, RON 95 giảm 1.094 đồng/lít.
Xăng dầu các loại đồng loạt giảm từ 350 đồng/kg đến 607 đồng/lít, bắt đầu từ 15g chiều nay 26/8.
Xăng E5RON 92 tăng 850 đồng/lít, trong khi xăng Ron95 tăng tới 867 đồng/lít, bắt đầu từ 15g ngày 12/7.
Giá xăng dầu trong nước đồng loạt tăng từ 587 đồng/lít đến 674 đồng/lít so với giá hiện hành, bắt đầu từ 15g ngày 11/6.
Ở kỳ điều chỉnh giá lần này, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được chi mạnh, từ 37 đồng - 1.782 đồng để đảm bảo giá xăng, dầu giữ ổn định so với 2 tuần trước.
Ron95 chạm mức 19.531 đồng/lít. Giá xăng, dầu trong nước tiếp tục tăng từ 256 đồng/lít đến 438 đồng/lít, áp dụng từ 15g ngày 12/5.
Xăng dầu tiếp tục đà giảm giá nhẹ, xăng Ron92 giảm 45 đồng/lít, dầu diesel giảm 102 đồng/lít sau những lần tăng giá kỉ lục.
Xăng các loại tăng từ 129 đồng/lít đến 165 đồng/lít trong khi giá các loại dầu giảm nhẹ.
Giá xăng, dầu trong nước tiếp tục đà tăng từ 340 - 395 đồng/lít, bắt đầu từ 15g ngày 21/6.
Giá xăng, dầu các loại trên thị trường tiếp tục tăng, cao nhất là xăng Ron95 tăng 472 đồng/lít; dầu diesel tăng 484 đồng/lít. 
Xăng E5RON92 và RON95 tiếp tục tăng hơn 600 đồng/lít; dầu diesel tăng 458 đồng/lít so với giá hiện hành.
Giá xăng E5RON92 tăng 609 đồng/lít; xăng RON95-III tăng 650 đồng/lít so với giá hiện hành, bắt đầu từ 15g30 chiều 26/11.
Xăng E5, RON92 giảm 224 đồng/lít; xăng RON95 giảm 238 đồng/lít; dầu diesel 0.05Sgiảm 380 đồng/lít so với giá hiện hành, theo Bộ Công Thương.