Chủ nhật, 28/05/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Hết tháng 2/2023, toàn hệ thống kho bạc nhà nước đã kiểm soát, thanh toán 213.879,9 tỷ đồng vốn ngân sách Nhà nước (NSNN), bao gồm cả chi thường xuyên và chi đầu tư.
Kho bạc Nhà nước (KBNN) vừa có báo cáo nhanh về thực hiện nhiệm vụ 3 tháng đầu năm. Tính đến hết tháng 3/2021, toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiểm soát, thanh toán trên 266.566 tỷ đồng vốn ngân sách cho chi thường xuyên và chi đầu tư.