Thứ tư, 14/04/2021

Doanh Nhân Trẻ

Thời sự 5 tháng
Ngày 2/11, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu đoàn công tác của Bộ Y tế về Quảng Nam kiểm tra công tác y tế trong phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai.
Thời sự 5 tháng
Bộ Y tế vừa có văn bản gửi Giám đốc các bệnh viện về việc đảm bảo nước sạch, vệ sinh môi trường, quản lý chất thải y tế trong mùa bão lũ.