Thứ sáu, 09/12/2022

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Sự kiện đấu giá gây quỹ từ thiện nằm trong khuôn khổ cuộc thi Miss World Vietnam diễn ra, sôi nổi với tổng số tiền đấu giá thành công lên đến 7,6 tỷ đồng, BTC đã công bố góp vào quỹ từ thiện vì cộng đồng.