Doanh Nhân Trẻ
Thứ hai, 25/10/2021

Doanh Nhân Trẻ

Một số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn trên TP. Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm sẽ được phép hoạt động trở lại từ 12g ngày mai, 16/9.
Từ 0g ngày 22/6, UBND TP. Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn, uống trong nhà đảm bảo khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi.