Doanh Nhân Trẻ
Thứ hai, 25/10/2021

Doanh Nhân Trẻ

Một số cơ sở kinh doanh tại các địa bàn trên TP. Hà Nội chưa ghi nhận ca nhiễm sẽ được phép hoạt động trở lại từ 12g ngày mai, 16/9.
Việc nới lỏng một số hoạt động thiết yếu dựa trên nguyên tắc không tập trung đông quá 20 người và phải đảm bảo giãn cách.