Thứ bảy, 03/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Đã khai quan, thông quan điện tử nhưng khi đến điểm chốt cuối cùng, doanh nghiệp vẫn phải mang tờ khai đóng dấu để nộp. Đây chỉ là một ví dụ trong hàng loạt thủ tục kiểm tra chuyên ngành rườm rà mà doanh nghiệp đang gặp phải.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhiều lô hàng không kịp làm thủ tục hải quan trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hàng đến do doanh nghiệp bị phong tỏa khiến nhiều doanh nghiệp lo ngại về việc có bị xử phạt vi phạm hành chính hay không?
Một trong những nội dung mới của dự thảo Nghị định quy định về cơ chế quản lý, phương thức, trình tự, thủ tục kiểm tra nhà nước về chất lượng và kiểm tra nhà nước về ATTP đối với hàng hóa nhập khẩu đó là mở rộng đối tượng được miễn kiểm tra chất lượng, kiểm tra ATTP.
Sau Hải Phòng, TP.HCM cũng quyết định thu phí cảng biển từ 1/7. Nhiều doanh nghiệp lo lắng khoản phí này sẽ ngày càng đè nặng, gây khó khăn tới hoạt động sản xuất kinh doanh.