Thứ năm, 01/06/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Sau khoảng hơn 1.000 sản phẩm thủ công được sản xuất để bán cho khách du lịch khi rời khỏi Việt Nam, Toàn Nguyễn muốn tung những sản phẩm Việt Nam chạm tới thị trường thế giới.