Thứ bảy, 23/09/2023

TP HÀ NỘI _°C /_% weather

Doanh Nhân Trẻ

Doanh Nhân Trẻ

Thay mặt Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký ban hành Chỉ thị số 15-CT/TƯ của Ban Bí thư, về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.